Index of /endeavouros/iso/


../
EndeavourOS_Apollo_22_1.iso            08-Apr-2022 11:39   2G
EndeavourOS_Apollo_22_1.iso.sha512sum       08-Apr-2022 11:38   158
EndeavourOS_Apollo_22_1.iso.sig          08-Apr-2022 11:38   332
EndeavourOS_Apollo_22_1.iso.torrent        08-Apr-2022 11:38  143K
EndeavourOS_Apollo_22_1.log            08-Apr-2022 11:38  201K
EndeavourOS_Artemis-22_6.iso            24-Jun-2022 10:55   2G
EndeavourOS_Artemis-22_6.iso.sha512sum       24-Jun-2022 10:55   159
EndeavourOS_Artemis-22_6.iso.sig          24-Jun-2022 10:55   338
EndeavourOS_Artemis-22_6.iso.torrent        24-Jun-2022 10:55  145K
EndeavourOS_Artemis-22_6.log            24-Jun-2022 10:55  177K
EndeavourOS_Artemis_neo_22_7.iso          08-Aug-2022 15:18   2G
EndeavourOS_Artemis_neo_22_7.iso.sha512sum     08-Aug-2022 14:54   163
EndeavourOS_Artemis_neo_22_7.iso.sig        10-Aug-2022 10:12   119
EndeavourOS_Artemis_neo_22_7.iso.torrent      08-Aug-2022 14:53  145K
EndeavourOS_Artemis_neo_22_8.iso          29-Aug-2022 14:24   2G
EndeavourOS_Artemis_neo_22_8.iso.sha512sum     29-Aug-2022 14:24   163
EndeavourOS_Artemis_neo_22_8.iso.sig        29-Aug-2022 14:24   338
EndeavourOS_Artemis_neo_22_8.iso.torrent      29-Aug-2022 14:24  145K
EndeavourOS_Artemis_nova_22_9.iso         13-Sep-2022 20:24   2G
EndeavourOS_Artemis_nova_22_9.iso.sha512sum    13-Sep-2022 20:24   164
EndeavourOS_Artemis_nova_22_9.iso.sig       13-Sep-2022 20:24   338
EndeavourOS_Artemis_nova_22_9.iso.torrent     13-Sep-2022 20:24  145K
EndeavourOS_Atlantis-21_4.iso           07-Dec-2021 05:37   2G
EndeavourOS_Atlantis-21_4.iso.sha512sum      07-Dec-2021 05:37   160
EndeavourOS_Atlantis-21_4.iso.sig         07-Dec-2021 05:37   332
EndeavourOS_Atlantis-21_4.iso.torrent       07-Dec-2021 05:36  151K
EndeavourOS_Atlantis_neo-21_5.iso         17-Dec-2021 12:47   2G
EndeavourOS_Atlantis_neo-21_5.iso.sha512sum    17-Dec-2021 12:04   164
EndeavourOS_Atlantis_neo-21_5.iso.sig       17-Dec-2021 12:04   332
EndeavourOS_Atlantis_neo-21_5.iso.torrent     17-Dec-2021 12:04  151K
endeavouros-2019.07.15-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:36   1G
endeavouros-2019.07.15-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   310
endeavouros-2019.08.17-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   1G
endeavouros-2019.08.17-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:37   68
endeavouros-2019.08.17-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2019.08.17-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  120K
endeavouros-2019.09.15-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:36   2G
endeavouros-2019.09.15-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:37   68
endeavouros-2019.09.15-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2019.09.15-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  127K
endeavouros-2019.10.15-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2019.10.15-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:37   68
endeavouros-2019.10.15-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2019.10.15-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  127K
endeavouros-2019.12.03-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2019.12.03-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:36   68
endeavouros-2019.12.03-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2019.12.03-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  128K
endeavouros-2019.12.22-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2019.12.22-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:37   68
endeavouros-2019.12.22-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2019.12.22-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  129K
endeavouros-2020.04.11-x86_64.iso         26-Aug-2022 16:12  400M
endeavouros-2020.04.11-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:36   68
endeavouros-2020.04.11-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2020.04.11-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  137K
endeavouros-2020.05.08-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2020.05.08-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:36   68
endeavouros-2020.05.08-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2020.05.08-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  139K
endeavouros-2020.07.07-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:36   2G
endeavouros-2020.07.07-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:37   68
endeavouros-2020.07.07-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2020.07.07-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  140K
endeavouros-2020.07.15-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:36   2G
endeavouros-2020.07.15-x86_64.iso.md5sum      07-Dec-2021 05:36   68
endeavouros-2020.07.15-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2020.07.15-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  140K
endeavouros-2020.09.19-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:36   2G
endeavouros-2020.09.19-x86_64.iso.sha512sum    07-Dec-2021 05:37   164
endeavouros-2020.09.19-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:36   332
endeavouros-2020.09.19-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  145K
endeavouros-2020.09.20-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2020.09.20-x86_64.iso.sha512      07-Dec-2021 05:37   164
endeavouros-2020.09.20-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2020.09.20-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  146K
endeavouros-2021.02.02-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2021.02.02-x86_64.iso.sha512sum    07-Dec-2021 05:37   164
endeavouros-2021.02.02-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2021.02.02-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  153K
endeavouros-2021.02.03-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2021.02.03-x86_64.iso.sha512sum    07-Dec-2021 05:36   164
endeavouros-2021.02.03-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2021.02.03-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  153K
endeavouros-2021.04.17-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2021.04.17-x86_64.iso.sha512sum    07-Dec-2021 05:36   164
endeavouros-2021.04.17-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2021.04.17-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:36  150K
endeavouros-2021.08.27-x86_64.iso         07-Dec-2021 05:37   2G
endeavouros-2021.08.27-x86_64.iso.sha512sum    07-Dec-2021 05:37   164
endeavouros-2021.08.27-x86_64.iso.sig       07-Dec-2021 05:37   332
endeavouros-2021.08.27-x86_64.iso.torrent     07-Dec-2021 05:37  155K
state                       26-Aug-2022 17:23    2